ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία μας,  πιστοποιήθηκε σύμφωνα  με το πρότυπο ISO 14001 : 2004 στο πεδίο περιβαντολλογικής διαχείρησης και με αριθμό πιστοποιητικού 351481259-Ε

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Η εταιρεία μας, ανέλαβε την φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεων της  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε , Διεύθυνση Στέγασης και Διοικητικής Μέριμνας,  που ευρίσκεται στην Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 47 στην Αθήνα . Η νέα αυτή συνεργασία της εταιρείας έχει έναρξη από 1η Ιουλίου 2014

deddie

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

Η εταιρεία,  ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2013, που έχουν ως ακολούθως:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ        = 2.745.331,90 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ                             = 2.370.983,36 ΕΥΡΩ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ      =    354.791,28 ΕΥΡΩ

Εντός της εβδομάδος, θα δημοσιευτεί ο ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας και θα ανακοινωθούν και επισήμως τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη προς τους μετόχους.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΤΑΣΥ Α.Ε

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΥ  Α.Ε

Η εταιρεία μας, ανέλαβε την φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεων εναπόθεσης Συρμών,  της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (ΣΤΑΣΥ Α.Ε) που ευρίσκονται στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η νέα συνεργασία της εταιρείας , έχει έναρξη την 12η Μαίου 2014

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Σε επέκταση της υπάρχουσας συνεργασίας μας με τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε, η εταιρεία μας ανέλαβε και την φύλαξη και ασφάλεια των κτηριακών του εγκαταστάσεων, επί της οδού ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ και ΠΑΥΛΕΩΣ Στο ΧΑΙΔΑΡΙ και επί της οδού ΨΑΡΩΝ 12 στο Ηλιον

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από την 1η Φεβρουαρίου 2014, η εταιρεία μας ανέλαβε την φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πιο συγκεκριμένα , τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στις πόλεις του ΑΙΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ και ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – INTRAKAT

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΝTRAΚAT

Σε επέκταση της υπάρχουσας συνεργασίας  με την INTRAKAT, η εταιρεία μας ανέλαβε και την φύλαξη του εργοταξίου της που ευρίσκεται στο ΛΟΓΓΟ ΑΙΓΙΟΥ. Το νέο αυτό έργο της εταιρεία ξεκίνησε την 4η Δεκεμβρίου 2013

intrakat

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΧΑΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΕΙΑ ΑΝ.ΕΜ.ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΧΑΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝ.ΕΜΠ.ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας, από την 3η Δεκεμβρίου 2013, ανέλαβε την φύλαξη και ασφάλεια των Βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ΑΧΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που ευρίσκονται στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ