ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην οικογένεια της εταιρείας μας, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω on-line αίτηση.

Επώνυμο

Όνομα

Διεύθυνση

Πόλη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

email

Ημερομηνία Γέννησης

Οικογενειακή κατάσταση
ΆγαμοςΈγγαμοςΔιαζευγμένος

Όνομα Μητρός

Όνομα Πατρός

Αριθμός Τέκνων

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας

Αρ. Άδειας Security

Βάρος
Kgr

Ύψος
cm

Ακαδημαϊκές Γνώσεις

Ξένες Γλώσσες

Άλλες Γνώσεις

Βαθμός Στρατολογικής κατάστασης

Σώμα /Όπλο

Ειδικότητα

Βαθμός Ικανότητας

Ημερομηνία Λήξης Αναβολής

Αιτία Αναβολής

Κατηγορία Άδειας Οδήγησης

Μεταφορικό Μέσο

Παλαιότερος Εργοδότης

Ειδικότητα στον παραπάνω εργοδότη

Απασχόληση από:

έως

Αιτία Διακοπής

Παλαιότερος Εργοδότης

Ειδικότητα στον παραπάνω εργοδότη

Απασχόληση από:

έως

Αιτία Διακοπής

Παλαιότερος Εργοδότης

Ειδικότητα στον παραπάνω εργοδότη

Απασχόληση από:

έως

Αιτία Διακοπής

Ποιος σας προτείνει στην εταιρεία;

Ημερομηνία Υποβολής: