ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

AΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ  ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.   ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ . Έμπειροι τεχνικοί αναλαμβάνουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, να επισκεφθούν και να αφού μελετήσουν, να συντάξουν ολοκληρωμένη μελέτη κάλυψης για τον υπό προστασία χώρο

2.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.   Η Εταιρεία μας θα προμηθεύσει και έμπειροι και μόνιμοι τεχνικοί μας, θα εγκαταστήσουν το ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας που θα συμφωνηθεί

3.  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ.  Η εταιρεία θα επισκευάσει οποιαδήποτε βλάβη στα εγκατεστημένα ηλεκτρονικά συστήματα ενώ παράλληλα  θα φροντίσει για την προγραμματισμένη προληπτική τους συντήρηση .

4.  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Η εταιρεία θα φροντίσει για την έγκαιρη ανάγκη πιθανής αναβάθμισης των εγκατεστημένων συστημάτων , επεμβαίνοντας όταν κριθεί σκόπιμο για να ολοκληρώσει κάθε τέτοια ενέργεια.

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Η εταιρεία θα υποστηρίξει κάθε εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας, με

 1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 2. Σύνδεσης και Παρακολούθησης λειτουργίας του, μέσω του Κέντρου Ελέγχου και Ασφαλείας της (καταγραφές λειτουργίας – ειδοποίηση αρχών (Αστυνομία –  Πυροσβεστική – ΕΚΑΒ) –  εξουσιοδοτημένων προσώπων
 3. Επεμβαίνοντας, όταν χρειαστεί με φυσικά πρόσωπα και ειδικά εξοπλισμένα οχήματα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας με το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, και την μεγάλη εμπειρία, διαθέτει την γνώση αλλά και μεγάλη γκάμα υλικών, ευφήμων Οίκων του εξωτερικού, για να καλύψει κάθε είδους ανάγκη και εφαρμογή, που έχουν σχέση με:

 1. συστήματα ασφαλείας κατά κλοπής διάρρηξης κ.λ.π
 2. αυτόματης πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης
 3. ανίχνευσης αερίων και εκρηκτικών αερίων
 4. κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης
 5. μεταφοράς ήχου και εικόνας
 6. ελέγχου προσπέλασης χώρου
 7. τηλεφωνικά κέντρα
 8. συστήματα ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 9. συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού (PLC)
 10. Ασφάλεια πληροφοριών (Infosec)