ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δυνατότητα πιστοποίησης της εκπαίδευσης,  βάση του Ν.3707/2008 φεκ 209/α/8.10.2008 – Υ.Α 9676/600 φεκ 664/17.5.10 – ΥΑ 4434.1/02/08 φεκ 1877/12.9.2006, αναλαμβάνει με ειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές – εκπαιδευτές να εκπαιδεύσει , βάση συγκεκριμένου κύκλου εκπαίδευσης , προσωπικό ασχολούμενο με την ασφάλεια σε:

 1. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
 3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 4. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (κώδικας ISPS)
 5. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα συγκεκριμένα προγράμματα – κύκλος εκπαίδευσης, αφορούν ειδικότητες ασχολούμενες με τις υπηρεσίες ασφαλείας όπως…

 • ΦΥΛΑΚΑΣ Α ή Β κατηγορίας
 • Φύλακας Πολυκαταστημάτων
 • Φύλακας και συνοδός χρηματαποστολών
 • Οδηγός – συνοδός VIP, (ασφαλής οδήγηση)
 • Αρχιφύλακας
 • Επόπτης Ασφαλείας
 • Προιστάμενος και Διευθυντής Ασφαλείας
 • Υπεύθυνος Λιμενικής εγκατάστασης (ΥΑΛΕ)