ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – INTRAKAT

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΝTRAΚAT

Σε επέκταση της υπάρχουσας συνεργασίας  με την INTRAKAT, η εταιρεία μας ανέλαβε και την φύλαξη του εργοταξίου της που ευρίσκεται στο ΛΟΓΓΟ ΑΙΓΙΟΥ. Το νέο αυτό έργο της εταιρεία ξεκίνησε την 4η Δεκεμβρίου 2013

intrakat