ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΤΑΣΥ Α.Ε

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΥ  Α.Ε

Η εταιρεία μας, ανέλαβε την φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεων εναπόθεσης Συρμών,  της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (ΣΤΑΣΥ Α.Ε) που ευρίσκονται στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η νέα συνεργασία της εταιρείας , έχει έναρξη την 12η Μαίου 2014