Λοιπά

ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία μας,  πιστοποιήθηκε σύμφωνα  με το πρότυπο ISO 14001 : 2004 στο πεδίο περιβαντολλογικής διαχείρησης και με αριθμό πιστοποιητικού 351481259-Ε

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

Η εταιρεία,  ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2013, που έχουν ως ακολούθως:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ        = 2.745.331,90 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ                             = 2.370.983,36 ΕΥΡΩ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ      =    354.791,28 ΕΥΡΩ

Εντός της εβδομάδος, θα δημοσιευτεί ο ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας και θα ανακοινωθούν και επισήμως τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη προς τους μετόχους.

OCEANIC SOLUTION S.A – ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OCEANIC SOLUTION S.A

Aπό την 10η Οκτωβρίου 2013, και σε υλοποίηση πολιτικής και στόχων των μετόχων της εταιρείας, έχει δραστηριοποιηθεί η θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία OCEANIC SOLUTION S.A.  Η συγκεκριμένη εταιρεία σκοπό της έχει,  να προσφέρει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις , όπως αυτές περιγράφονται στον συγκεκριμένο ιστοτοπό της. . Έδρα της νέας αυτής εταιρείας είναι τα ιδιόκτητα γραφεία της επί της οδού 25ης Μαρτίου 15, Παραλία Πατρών συνολικού εμβαδού 350 τετραγωνικών μέτρων.  Η OCEANIC SOLUTION S.A,  καλύπτει το σύνολο του Ελλαδικού χώρου , με υποκαταστήματα στις μεγαλύτερες πόλεις της επικράτειας.

1

OCEANIC SAFETY S.A – ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OCEANIC SAFETY S.A

Aπό την 10η Οκτωβρίου 2013, και σε υλοποίηση πολιτικής και στόχων των μετόχων της εταιρείας, έχει δραστηριοποιηθεί η θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία OCEANIC SAFETY S.A.  Η συγκεκριμένη εταιρεία σκοπό της έχει,  να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας σε ιδιαίτερο και εξειδικευμένο κλάδο της ασφάλειας , όπως είναι οι αεροπορικές – λιμενικές εγκαταστάσεις , μεταφορές χρημάτων και παρεπομένων τους υπηρεσιών καθώς κάθε άλλη εξειδικευμένη δραστηριότητα στον κλάδο της ασφάλειας. Έδρα της νέας αυτής εταιρείας είναι τα ιδιόκτητα γραφεία της επί της οδού 25ης Μαρτίου 15, Παραλία Πατρών συνολικού εμβαδού 350 τετραγωνικών μέτρων.  Η OCEANIC SAFETY S.A,  καλύπτει το σύνολο του Ελλαδικού χώρου , με υποκαταστήματα στις μεγαλύτερες πόλεις της επικράτειας.

Χωρίς τίτλο