ΠΕΛΑΤΕΣ

clients
Η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει η εταιρεία σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την άριστη τεχνική κατάρτιση και την πολυετή εμπειρία των στελεχών της αποδεικνύεται καθημερινά αφού όμιλοι και μεγάλες εταιρείες μας εμπιστεύονται.

Η συνεχώς αυξανόμενη πελατεία της εταιρείας πέραν των ιδιωτών περιλαμβάνει:

  • ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
  • ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
  • ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
  • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ