ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 AΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ  ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  1.  ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –    ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ- ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΟΙΚΙΕΣ)
  2. ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΗ ΦΥΛΑΞΗ – PATROL SERVICE (ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΟΙΚΕΣ)
  3. ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ V.I.P ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  4. ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  5. ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΔΙΑΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
  6. ΦΥΛΑΞΗ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ