ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας, ιδρύθηκε με σκοπό να προσφέρει, ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας στους πελάτες της σε όλη την επικράτεια. Η εταιρεία ιδρύθηκε από στελέχη με προϋπηρεσία στον χώρο πάνω από 20 έτη, τόσο στο χώρο των ηλεκτρονικών συστημάτων όσο και στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας με έμψυχο δυναμικό.

ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία , δραστηριοποιείται στους κλάδους της Φυσικής, Ηλεκτρονικής Ασφάλειας και κλάδος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού. Ο κάθε ένας εξ αυτών των κλάδων περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
  • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ