ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διαθέτοντας πλέον την κατάλληλη εμπειρία , αναλαμβάνει και εξυπηρετεί έργα με δικούς της εργαζομένους με οποιανδήποτε ειδικότητα σε…

  1. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (διοικητικό προσωπικό- επιστημονικό προσωπικό – τεχνικό προσωπικό κ.τ.λ)
  2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (διοικητικό προσωπικό- επιστημονικό προσωπικό – τεχνικό προσωπικό κ.τ.λ)
  3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (διοικητικό προσωπικό- επιστημονικό προσωπικό – τεχνικό προσωπικό κ.τ.λ)