ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για τον  έλεγχο των υπηρεσιών της, την εφαρμογή των διαδικασιών και τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων στην ασφάλεια των πελατών της εταιρείας, διαθέτει ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, επανδρωμένο σε 24ωρες βάρδιες από έμπειρο προσωπικό

Το ΚΕΑ της εταιρείας,  εφαρμόζοντας κλειστές και αδιαπραγμάτευτες διαδικασίας παρέχει…

  1. Καταγραφές λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας
  2. Ειδοποίηση και συντονισμός εμπλεκομένων (προσωπικό ασφαλείας της εταιρείας – Αστυνομία –Πυροσβεστικής – ΕΚΑΒ – εξουσιοδοτημένα πρόσωπα), σε τηλεειδοποίηση – μήνυμα συστήματος ασφαλείας
  3. Έλεγχος στατικών φυλάξεων της εταιρείας
  4. Έλεγχος εποχούμενων φυλάξεων της εταιρείας
  5. Συντονισμός – εφαρμογή διαδικασιών σε περιπτώσεις κρίσεων – εκτάκτων αναγκών
  6. Παρακολούθηση – έλεγχος οχημάτων εταιρείας και πελατών της