ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η εταιρεία, με σεβασμό του χώρου και δέσμευση για συνεχώς καλλίτερες υπηρεσίες διαθέτοντας κατάλληλο προσωπικό προσφέρει άριστες υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων και χώρων.

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός που η εταιρεία διαθέτει , εγγυάται άριστα  αποτελέσματα

Τα μέσα – προιόντα που η εταιρεία χρησιμοποιεί, είναι πιστοποιημένα και ελεγμένα από τους αρμόδιους φορείς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ  

 1. Τακτικοί καθαρισμοί κτηρίων, Βιομηχανικών εγκαταστασεων και χώρων
 2. Αρχικοί καθαρισμοί κτηρίων , βιομηχανικών χώρων, εγκαταστάσεων μετά από οικοδομικές εργασίες
 3. Υαλοπίνακες και ΕΤΑLBON με εύκολη και δύσκολη πρόσβαση
 4. Πλύσιμο μοκετών
 5. Μηχανικό πλύσιμο πλαστικών δαπέδων
 6. Γυάλισμα πλαστικών δαπέδων
 7. Κρυσταλλοποίηση μαρμάρινων δαπέδων
 8. Υφασμάτινες ταπετσαρίες , έπιπλα
 9. Απορρύπανση επιφανειών
 10. Ψευδοροφές, αλουμίνια
 11. Περσίδες
 12. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις , μυοκτονίες
 13. Γιάλισμα πινακίδων , πλαισίων
 14. Αποθηκευτικοί χώροι
 15. PARKING
 16. Απορρίματα, περισυλλογή