Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας,  OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2007 με έδρα την Πάτρα. Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, καταξιώθηκε στον Ελλαδικό χώρο αναππτύσσοντας πολύ γρήγορα ένα πολύ σημαντικό πελατολόγιο , το οποίο εξυπηρετείται από υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια.

H εταιρεία, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα οικονομικά της στοιχεία που προβάλλονται, διαθέτει την οικονομική επάρκεια (μετοχικό κεφάλαιο και ετήσια κέρδη) , να υλοποιήσει οποιοδήποτε έργο αναλάβει.

Από τα πρώτα της βήματα, συνεργάστηκε και συνεργάζεται , με μεγάλους και έγκυρους  οίκους ασφαλείας του εξωτερικού αλλά και της Ελληνικής αγοράς

 Οι ιδρυτές της εταιρείας, προέρχονται από τον χώρο των υπηρεσιών και των συστημάτων ασφαλείας , έχουν 25 ετή εμπειρία (1986) , και ειδική εκπαίδευση στον ίδιο χώρο.
Οι συνεργάτες της εταιρείας, προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Αφαλείας,  έχοντας πολυετή και συναφή εμπειρία και ανάλογη εκπαίδευση
Τα στελέχη της εταιρείας,  που επανδρώνουν τους τομε/ις και κλάδους δραστηριότητας  της , έχουν πολυετή συναφή   εμπειρία, ανάλογη εκπαίδευση η οποία αναβαθμίζεται συνεχώς.
Τα μέσα – υλικά – εξοπλισμός που η εταιρεία προμηθεύει – εγκαταθιστά και χρησιμοποιεί , προέρχονται από εύφημους οίκους του εξωτερικού και είναι πιστοποιημένων προδιαγραφών ασφαλείας